Đây là thế hệ giày thông minh thứ 2 của Xiaomi trong năm nay.