AMD đang thực sự chiếm ưu thế ở phân khúc dưới 300 USD.