Pokemon Go đã chính thức được Nintendo xác nhận phát hành rộng rãi trên toàn thế giới trong tháng 7, tuy nhiên ngày cụ thể chưa được xác định.