Có bề ngoài như bao chiếc balo khác, nhưng khi bạn kéo phần lưng ra thì "phép màu" sẽ đến với đôi chân bạn.