Dù tốt hay xấu, điện thoại đã và đang thay đổi con người với tốc độ chóng mặt.