Một số người lo lắng các loại trái cây chứa lượng đường cao như chuối có thể khiến chúng ta béo lên.