Việc ra trường không tìm được việc làm tại Ấn Độ đang diễn ra ở mọi ngành nghề. Nghiên cứu mới đây của Aspiring Minds cho thấy 80% sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư năm 2015 đang bị thất nghiệp.