Đứa cháu của bà, Ben John, đã chia sẻ tính cách thật tuyệt này của May vào hôm thứ năm tuần trước, nó đã khiến rất nhiều người phải nể phục.