Các bức tranh của Dorota Pankowska được tạo ra bằng cách ghép những đường cong của 13 vòng tròn lại với nhau.