Năm ngoái là một chiếc quạt mini cắm cổng USB để hoạt động, năm nay là hẳn một chiếc quạt cây thông minh.