Câu hỏi lớn hiện giờ sẽ là: mọi người sẽ nâng cấp những chiếc iPad sắp lỗi thời này, hay họ quyết định vẫn sử dụng chúng?