Đây là nỗ lực tập trung cho nội dung HTML5, đồng thời cải thiện trải nghiệm lướt web của người dùng.