Rất nhiều người than phiền rằng điện thoại Android dùng một thời gian thường dễ bị "lag". Đây là điều khó tránh khỏi bởi đó là do cấu trúc của hệ điều hành Android. Tuy nhiên, sẽ không khó để có thể khắc phục điều này.