Đúng như nhiều dự đoán, trong sự kiện WWDC mới diễn ra Apple chính thức công bố trợ lý ảo Siri của hãng sẽ chính thức có mặt trên máy tính Mac.