Chỉ chơi được trên 4K không đủ, để có thể có trải nghiệm chơi game hoàn hảo, những vấn đề như xẻ hình và ổn định khung hình cũng quan trọng không kém.