Có vẻ như các nhà thiết kế của Apple không mê game cho lắm.