Điều trớ trêu là chính những thông tin Twitter có thể được mua lại mới là thứ khiến giá cổ phiếu công ty nhích lên chứ không phải những nỗ lực nâng cấp của đội ngũ Twitter suốt những năm qua.