Có lẽ các thương hiệu toàn cầu sẽ không vui khi thấy tuyên bố này của ông Jack Ma.