Đây chính là điều mà người sử dụng iPhone và iPad mong đợi từ lâu.