Đại diện Sony không nói rõ mức giá 399 USD sẽ bao gồm gì, ví dụ như nó có kèm camera hay không hay chỉ có chiếc kính thôi.