Apple đã công bố rất nhiều sự thay đổi lớn trong sự kiện WWDC 2016.