Không để Google đi một mình trên con đường ứng dụng quản lý ảnh, Apple cũng đã nâng cấp phần mềm xem ảnh để đáp trả.