Siri đang tụt lại phía sau trong thị trường trợ lý ảo và Apple không muốn như vậy.