iOS 10 được xem là bản cập nhật hệ điều hành iOS mang nhiều cải tiến nhất trong lịch sử của Apple.