10 năm trở lại đây, các nhà khoa học đã đặc biệt chú ý đến vai trò sinh học của đồng.