Danh sách này bao gồm 2 cái tên đáng chú ý là Galaxy Tab S2 của Samsung và iPad Air 2 16 GB Wifi của Apple.