Một chiếc GPU "siêu quái thú" chính hiệu sẽ được dùng để nghiên cứu AI.