Robot Valkyrie được lập trình để trở thành phi hành gia và bay tới sao Hỏa vào một ngày không xa.