Dù mới 9 tuổi nhưng Anvitha Vijay đã là nhà phát triển của hai ứng dụng iOS.