Tuy nhiên, việc sử dụng hệ điều hành Android như một chiếc máy tính cá nhân khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng sử dụng thực tế.