Hiện tại, việc xem trực tiếp sự kiện WWDC không còn bị bó buộc trên các thiết bị của Apple nữa.