"Đội đỏ" vừa tiết lộ về chiến dịch phát triển thị trường mới trong tương lai.