Mỗi chiếc xe đạp như vậy nặng chỉ khoảng 8 kg, dễ mang vác, với giá bán lẻ khoảng 599 USD.