Dự kiến sẽ đưa ra thị trường vào năm sau, các bản thiết kế sẽ được phát hành miễn phí, bạn chỉ cần đưa nó vào máy in 3D là có một cánh tay siêu ngầu.