Ông Ming Chi Kuo, một chuyên gia phân tích từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác cho các sản phẩm của Apple trước đây, vừa chia sẻ một nhận định mới của ông về các sản phẩm thuộc dòng iPad của Apple…