Với hố đen vũ trụ nằm ngay trong phòng thí nghiệm, tương lai còn người sẽ còn khám phá ra thêm nhiều điều nữa.