Xiaomi đã từng khẳng định rằng để thành công, thì không được đổ tiền vào quảng cáo.