Đối với những "tay chơi âm thanh" có phần "hardcore" này, dòng điện, giống như dòng máu, quyết định quan trọng đến chất lượng âm thanh tại nhà.