Dòng VGA Polaris như RX480 chưa phải con bài chiến lược của AMD trong cuộc chiến card đồ họa cao cấp, nhân vật chính sẽ sớm xuất hiện.