Cứ đến tháng 7 âm lịch hàng năm, thị trường thương mại điện tử Việt Nam lại bùng nổ với các chương trình “Dzựt cô hồn online” dành cho những “cô hồn mạng” khát săn hàng rẻ.