Cần gì tới những nhân vật giả tưởng chạy nhanh vô địch, ta có người thật ở đây rồi.