Một bài toán tưởng chừng sẽ phải mất từ 2 tới 3 tiếng nhưng nếu biết cách các bạn sẽ chỉ mất chưa tới 5 phút.