Đây sẽ là một niềm hi vọng lớn của một lượng lớn người trên thế giới khi phải đối mặt với nạn ô nhiễm nguồn nước.