Các nhà sản xuất gaming laptop cũng sớm đưa ra danh sách các sản phẩm được trang bị công nghệ đồ họa mới của NVIDIA.