Nếu như không có ngày này, có lẽ Apple đã không thể trụ vững cho đến khi ra mắt được chiếc iPhone đầu tiên.