Bằng việc kháng lại yêu cầu dẫn độ sang Mỹ thông qua tòa án New Zealand, ông chủ của MegaUpload - Kim Dotcom bị coi như một "kẻ đào tẩu" và bị các nhà chức trách Hoa Kỳ tịch thu toàn bộ tài sản.