"Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng mọi người đều thích sự ngạc nhiên, thứ mà chúng ta luôn thiếu trong cuộc sống hiện tại", Cook chia sẻ.