Những bản vẽ kỹ thuật mới đây từ PatentlyApple cho thấy Apple đang phát triển công nghệ cân bằng màu của ảnh chụp từ dưới nước.