Công nghệ truyền dữ liệu internet bằng ánh sáng Li-Fi vừa mới được đưa lên một tầm cao mới.