Trong khi thế giới đang ngắm nhìn mưa sao băng, thì có những anh chàng đam mê mạo hiểm không muốn ngắm nhìn mà lại muốn trở thành một phần của cơn mưa sao băng ấy.